Containermetingen - Fumea

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Containermetingen

 

De douane eist dat alle containers waar een fyco (douanecontrole van de container) moet plaatsvinden gecontroleerd moet worden op gas. Bedrijven die containers ontvangen moeten onderzoeken of het personeel, dat de containers dient te openen, betreden en/of te lossen, kan worden blootgesteld aan de gevaren van verstikking, vergiftiging, bedwelming of brand (VBVB). De werkgever moet gericht onderzoeken of de container gevaarlijke gassen bevat.

Afhankelijk van de lading kunnen in containers wel honderd verschillende soorten gassen of dampen voorkomen. Uit luchtmonsteronderzoeken die wij door een onafhankelijk laboratorium hebben laten analyseren blijkt, dat containers vaak gassen bevatten welke niet met de gebruikelijke gasmeetapparatuur gemeten kunnen worden. Om die reden zijn we op zoek gegaan naar een meetinstrument waarmee zoveel mogelijk gassen kunnen worden gedetecteerd. Wij hebben uiteindelijk voor de GDA-2 gekozen, een zeer geavanceerd meetinstrument dat honderden gassen en dampen kan detecteren en binnen een tiental seconden kan bepalen, of de container veilig is of niet.

Naast metingen met de GDA-2, meten we ook nog op de traditionele manier met (Dräger) meetapparatuur en detectiebuisjes. In overleg met de klant wordt de meetmethode vastgesteld.

Kiezen voor de meest efficiente methode
Het meten van gassen in import - containers is een onontkoombaar feit. Wij als Van Tienen Milieuadvies B.V. denken aan het belang van onze klanten en kiezen daarom voor methodes die het meest efficiënt zijn. Doel is het zo goed mogelijk voorkomen van vertragingen en kosten voor, tijdens en na het ontgassen.

Voor directe vragen over metingen kunt u hier een formulier invullen of bellen naar 06-46261060

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu